. . . . . GAZETECİ – YAZAR

Monthly archive

Kasım 2020

Aigai ilgi bekliyor

Yazılar içinde tarafından yazıldı

Manisa ili sınırlarında yer alan Aigai, antik dönemde Aspordene, günümüzde Yunt Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesindeki Gün Dağı üzerinde kurulmuştur. Yunt Dağı idari açıdan Manisa ve İzmir il sınırları içinde yer almaktadır.

Eskiçağda Lydia bölgesinin Aiolis ve Mysia bölgeleri ile olan sınırını Yunt Dağı oluşturmaktaydı. Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan en önemli antik merkez Aigai antik kentidir. Günümüze kadar elde edilen arkeolojik veriler ve sınır taşları, özellikle Hellenistik Dönemde, Yunt Dağı’nın önemli bir bölümünün Aigai kontrolünde olduğunu göstermektedir. W.M. Ramsay 1890 yılında yayınladığı kitabında, Aigai sınırlarının oldukça geniş olduğundan söz etmektedir.

 Yunt Dağı’nın önemli bir bölümünün de içinde yer aldığı Aiolis bölgesi Batı Anadolu kıyılarında, kabaca Gediz (Hermos) vadisi ile Bakırçay (Kaystros) arasında kalan bölgeyi ve Midilli (Lesbos) adasını içine alır. Aiolis bölgesinde yaşayan ve Hellencenin farklı bir lehçesini konuşan Aioller bölgeye, Yunanistan’ın kuzeyinden gelip yerleşmişlerdir. Boiotia ve Thesselia bölgelerinden gelip Anadolu’ya yerleşen bu göçmenler, geleneğe göre Batı Anadolu kıyılarına MÖ 11. yüzyılın ikinci yarısında gelmişlerdir

Bu açıklamalar Aigai Antik Kenti kazılarını sürdürmekte olan  Aigai Antik Kenti Tarihçesi || Aigai Kazısı Resmi Web Sitesi’nde yer alıyor.

Mekanı Araştırmacı – Yazar Naci Yengin ve Saruhanlı eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık ile gezdik.

Aldığım bilgiler ve bende oluşan kanaate göre Aigai kentinin sakinleri yurtlarını terketmek zorunda kalmış bir kavim. Özellikle Midilli adası ve Yunanistanı terketmek ve Anadoluya göçetmek zorunda kalmış bir topluluk… Zaten Ege bölgesinde  “Denizden gelme” bir çok aile olduğu biliniyor.

Kenti Yund Dağının üstüne kurmaları da işgal ve saldırılardan biraz da olsa kurtulmak adına bunu yapmış olabilirler diye beni düşündürdü.

Tarihçi- Yazar Mustafa Uçar Lidyalıların  Persler tarafından yokedilmesinin altında “Lidyalıların  gelişim için yaptıkları ulaşım yollarının felaketlerine sebeb olduğunu” söyler.

Birbirinden etkilenmiş Lidyalılara göre; Aigai kenti sakinlerinin dağlık alanda olmasının katkısı onları Pers saldırılarından korumuş olabilir. Deniz kenarı yerine dağlık bölgeye yerleşmelerinin bir sebebi de sahili gözetleyebiliyor olması ihtimaller arasında…

Bölgeyi gezince bende oluşan kanaatleri sıralayayım

  • Aigai’ler çağlarına göre çok gelişmiş bir millet. İşledikleri taşlar her biri bir sanat eseri.
  • 150 kişilik bir meclise sahipler. Bu bir anlamda demokrasininin ilk filizlerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Her ne kadar krala danışmanlık yapacak bir meclis kurmuş olsalar da çok sesliği başlatmışlar.
  • Çalışkanmışlar. Pazar yerinden şehrin her tarafına çok özel binalar yapmışlar. Agora, Tiyatro binası, Meclis binası gerçekten taş işlemeciliği adına enteresan örnekler
  • Kentliler şehri dağın üstüne kurmak ve çevresini kale duvarlarıyla çevirmekle güvenlik sorununu çözmüşler. Yerleştikleri yer kolay kolay saldırı düzenlenebilecek bir coğrafya değil.
  • Lidyalılar ve diğer göçebe kavimler gibi barışçıl yaşamışlar. Bir süre hristiyanlığın etkisine de girmişler. Ne varki yerleri ve yurtlarını terketmeleri saldırı sonucu değil büyük bir depremle olmuş

Yapılması gerekenler

*Öncelikle Manisa şehir merkeinden itibaren tabelalara giren Aigai Antik kentinin yolunun bir an önce yapılması gerekir.

*Kentin rahatça gezilebilmesi için  belki bazı bölgeleri es geçerek bir gezi güzergahı oluşturulmalı.

*Daha çok bilgi veren tabela ve benzeri elementlerden istifade edilmeli.

* Yapılacak bir kısa film ile Aigai Antik Kenti tanıtılmalı ve  gelenler önce bu bilgilendirme ile karşılanmalı.

*Kazı bölgeleri halkın gezi güzergahının dışına çıkarılmalı.

 

Manisa için çok değerli olduğuna inandığım bölgeye bir süre önce yeni vali ziyaret etmiş. Etkisi çok olmamış ki yollarda yapılan asfaltlar bile üstünkörü…

Son sözüm şu;

Böyle bir antik kente sahip olan Manisa burayı daha ziyaret edilebilir hale getirmeli. Bu şehir Efes’ten geri kalır bir tarihi eser değil.

 

 

Sağcı- Solcu değil vatansever olmak

Yazılar içinde tarafından yazıldı

Marksist-Leninist düşünce dediğimiz akımın (her ne kadar günümüzde bunu ifşa etmekten ve “ben marksistim” demekten utanıyorlarsa da) iki silahı vardır.

Yalan ve İstismar

Bu kafa, bu iki elementi kullanmaktan başka yetenek sahibi değildir.

1917 de Bolşevik ihtilali’ni yapan Lenin,

-Rus halkı Çar terörizminden kurtulacak, topraklar zenginlerden alınıp, topraksız onu işleyecek köylülere verilecek

Diyerek iktidara geldi.

Devrimden sonra eşi benzeri görülmemiş bir polis devleti kurulmuş,ve  halk eşinden bile şüphe edecek kadar endişeye düşürülmüş ve topraklar zenginlerden alınmış ama köylüye verilmemiştir.

Meşhur antikomünist yazar Fred Schwarz

-Hür dünya’da ve sosyalist devletlerde çok şöhretli komünistler tanıdım. Fakat doğru söyleyen bir komünist ve sosyaliste rastlamadım.”

demiştir.

1945 Çin Komünist Partisinin 7. Kongresinde MAO,

-Partimiz iktidara geldiğinde başta komşularımız olmak üzere herkese dostluk elimizi uzatacak, ancak içişlerine karışmayacağız” demişti.

MAO iktidara geldiğinde tam aksini yaptı.

Kore’de kardeşi kardeşe vurdurdu. Vietnam ve Kamboçya savaşlarını teşvik etmiş, perde arkasında organizatör olmuş, Filipinler ve Malezya’da yıllarca süren karışıklıkların da mimarı olmuştur.

Fidel Castro da BM toplantısında konuşurken

-Ben komünist değil sosyalistim”

demiş, ancak 6 ay sonra

-Küba’nın siyasi ve iktisadi her çeşit teması bundan sonra  ABD ile değil, SSCB ile olacaktır” diyerek çarketmiştir. Anlaşılan sosyalistlik onda 6 ay barınabilmiştir.

Yani;

Kendini sosyalist- Komünist- emek ve emekçiden yana diye tanımlayan bu arkadaşların hepsinin yalan ve istismar en büyük sermayesidir.

Türkiye’de solcuyum diye geçinen kişiler özellikle şöyle bir profil arzederler

*Türk solcularının çoğu Karl Marx’ı Rus zannederler. Değildir, Almandır.

 

*Marx hayatında hiç çalışmamıştır. Zengin burjuva karısının parasını yemiş onunla geçinmiştir. Türk solcularının zengin çocuğu olması belki bundandır.

 

*Karl Marx bütün sülale haham yetiştirmiş Yahudi bir ailenin çocuğu.

 

*Türkiye’de solcular işçi sınıfından, Marx, Lenin, Stalin’den bahsedip dururlar ama bu adamların yazdıklarını okumazlar.

 

*Dünyada fakirler, Türkiye’de ise zengin çocukları solcu oluyor.

Bu da bir başka garabet…

Şimdi;

Esas söylemek istediğim şu:

Bu vatan hepimizin.

İçinde yaşayan hayvanlar, hayvan-ı natıklar ve bütün dünya  kendi vatanını korumak kollamak zorundadır.

“Vatanı sevmek imandandır” diyen Peygamberin ümmeti vatanını korumak yerine dış güçlere karşı tek yürek olamıyorsa onun sağcı, solcu, sosyalist, komünist veya adı neyse  ondan olmasının hiçbir anlamı yoktur.

CHP’nin HDP ile 8 ay önce yaptıkları anayasa taslağını önce kabul etmek, sonra da yalanlamak bizim solcularımıza yakışan bir hareket ama, bu tavır hiçbir kalıba sığmıyor.

Yıllarını Hariciye vekaletinde geçirmiş bir kişinin bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Türkiye’nin altını oyabilmek için Biden’den medet umması zilletlerin en büyüğüdür.

Sultan 2. Abdülhamid Han kendisini Hal’a gelenlere

-Hepiniz bu vatanın evladısınız. Ben değilse siz de bu ülkeyi idare edebilirsiniz. Ama aranızda Türk düşmanı Karasso’nun ne işi var?

demiştir.

Emanuel Karasso orada kandırılmışların içinde olarak onları yakından yönetiyordu. Bizimkiler gözlerini dikmişler düşmanlarımızdan emir ve destek bekliyor.

Alın size bir başka garabet daha…

Rabbim vatanımızı ve vatanseverleri korusun.

Bazı meseleler ve diyeceklerim

Yazılar içinde tarafından yazıldı

*Mali’den Fransa’ya kaçırılmaya çalışılan saf altın kolilerine el konuldu. Böylece Fransa’nın Mali’deki altın ve diğer değerli madenleri gümrüksüz kaçırdığı belgelendi.

Yıllardır Afrika’nın tüm değerli madenlerini avutma nedenleriyle insanların cahilliklerinden istifade ederek, inançlarını kötüye kullanarak yıllarca sömürdünüz. Şimdi eskiden elinizi kolunuzu sallaya sallaya yaptığınız işleri yapamayacaksınız. Artık Türk’ün devri başladı.

                            ***                                   ***                                    ***

*Almanya Dışişleri Bakanı  Maas “Eğer Türkiye AB’nin  Ankara’ya yönelik yaptırımlarını tartışmasını istemiyorsa Doğu Akdeniz’dekli provokasyonlarını durdurmalı. Aralık ayında alınacak karar Türkiye’nin atacağı adımlara bağlı dedi.

Birleşmiş Milletler de resmen kayıt altına aldığımız Mavi Vatan/Kıta sahanlığı egemenlik haklarımızı kullanmayalım. Sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimizi durduralım. Haklarımızdan vazgeçelim. İstiyorlar. Dünkü Türkiye’yi arıyorlar ve eski alışkanlıkları depreşiyor. Artık o tavırlarınızla sadece komik oluyorsunuz.  Sömürü düzeninizi Doğu Akdeniz’de de sürdüremeyeceksiniz. Aslında kafanıza koyun. Türk’ün olduğu hiçbir yerde eski dünya’ya dönemeyeceksiniz.

                            ***                                    ***                                    ***

*Almanya’da federal Meclis Ülkücü derneklerin yasaklanması talebiyle verilen önergeyi kabul etti.

Bozkurt işareti 500 milyonluk Büyük Türk ailesinin ortak simgesidir. Türkler, Batı Trakya’dan Sibirya’ya Doğu Türkistan’dan Tebriz’e Altaylar’dan Kerkük’e kadar BOZKURT işareti ile birbirlerini tanırlar. Dünyanın hiçbir ülkesi Bozkurt’u yasaklama cüretini gösteremez. Bunun faturasını mutlaka öderler

                            ***                      ***                      ***

*Küresel borçlar pandemi döneminde yüzde 15 artarak 272 trilyona ulaştı.

Dünyanın gayri safi milli hasılaları toplandığında bu kadar değer bulunamıyor. Dünya’nın gayri safi milli hasılası  59 trilyon daha eksilerde …Yani Küresel güçlere ürettiğimizden daha fazla borçlu görünüyoruz. Onlar da “paranın sahibi bizi biz ne dersek o olur” diyorlar. Herkesin bir hesabı var. Allahın da bir hesabı var. Kimse onu unutmasın.

 

Arşiv milletlerin hafızasıdır

Yazılar içinde tarafından yazıldı

Her millet tarihî bir mirasın sahibidir. Bu tarihî mirasın çok önemli bir bölümünü arşivler, kütüphaneler ve eski eserler gibi kültür varlıkları teşkil eder. Millet olabilme ve kalabilmede bu tür kültür varlıklarının büyük yeri ve önemi vardır.

Türkiye, arşiv malzemesi bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. Osmanlı Devleti’nden devralınan büyük miras, bugün Türkiye’yi dünyanın en zengin arşiv potansiyeline sahip sayılı ülkelerden birisi durumuna getirmiştir.

Osmanlı’nın hükümran olduğu topraklar üzerinde, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, hâlen kırka yakın bağımsız ülke yer almaktadır. Bu ülkelerin Osmanlı dönemlerindeki tarihlerinin en zengin kaynağı Osmanlı Arşivleri’dir.

Divan-ı Hümâyûn, Bâb-ı Âsafî, Defterhâne-i Âmire, Bâb-ı Defterî, Bâb-ı Âlî, Yıldız Sarayı defterleri ile nezâretler, vilâyet ve müfettişlikler (taşra arşivleri), Meclis-i Vâlâ ve Meclis-i Âlî-i Tanzimat gibi büyük dairelere ait “defterler” ve diğer “defter serileri” Salnameler’den Şeriyye sicil defterleri’ne, halktan alınan aşar ve diğer vergilerin bile Osmanlı’da bir kaydı bulunmaktaydı.

Osmanlı’dan bize tevarüs eden Osmanlı arşivleri teker teker incelendi, dijitale aktarıldı. Güzel şeyler yapıldı. Yapılıyor.

Ama

Hala Osmanlı’dan bize tevarüs eden varlığın tamamına hakim değiliz. Hepsinin teferruatına sahip değiliz.

Yıllarca tozlu raflarda ve rütubetli mahzenlerde saklanan Osmanlı vesikaları şimdilerde teker teker tasnif ediliyor Elhamdülüllah.

O belgelerin incelenmesı tamamlandığında Osmanlı’nın yaşama biçimi, devlet millet ilişkileri, aile ve toplum içindeki reel davranış biçimleri de ortaya çıkacak, Ecdadımız hakkında daha fazla şey öğrenmiş olacağız.

Belli başlı kütüphaneler dışında bir çok yazma eser de kişilerin ellerinde var. Bunların kişilerden alınıp değerlendirilmesi, rafta durmak yerine işlevselleştirilmesi iyi olur diye düşünüyorum.

Kanayan yaramızın bir tarafı da Yazma eserler maalesef yeteri kadar korunamadı.

Milli şef devrinde boşaltılan bir kütüphane bir arabacıya “Bunları al götür. İstersen Haliç’e at” diye  verilen eserler içerisinde İbn-i Sina’nın Ellugat’ı Fıttıp eseri de bulunmaktaymış Arabacının atmak üzere götürmekte olduğu yazma eserleri Bulgaristan büyükelçisi tesadüfen görmüş. Ve hepsini bir miktar da para vererek arabacıdan satın almış. Daha sonra  Milli şefin vagonlar dolusu okkası 3 kuruşa öldü fiyatına sattığı Osmanlı arşiv belgeleri de birleşince,  bugün en büyük Osmanlı arşivinin Bulgaristan’da olmasını mümkün kılmıştır.

Filvaki olayın bitişinden sonra Türk Hükümeti bu evrakların imha edilmemesini ve geri iadesini istemiş ama büyük miktarı geri alınamamıştır. Bulgaristan göstermelik işe yaramaz bazı evrakları iade ederek durumu idare etmiştir.

Bulgaristan’da olan  Osmanlı Arşiv Belgeleri gerçek varisi Türkiye’de olmalıdır.

Bu hadise bile arşivimize sahip çıkma konusunda ne kadar vefasız ve pervasız olduğumuzun ispatıdır.

Bir yolunu bulup Bulgaristan’a ne verilecekse bu belgelerin geri alınması sağlanmalıdır.

İbn-i Sina’nın eserinin bir fotokopisini bile Bulgaristan bizlere vermeyi kabul etmedi.

Bu da meselenin bir başka tarafı…

Aigai ilgi bekliyor

Yazılar içinde tarafından yazıldı

 

Manisa ili sınırlarında yer alan Aigai, antik dönemde Aspordene, günümüzde Yunt Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesindeki Gün Dağı üzerinde kurulmuştur. Yunt Dağı idari açıdan Manisa ve İzmir il sınırları içinde yer almaktadır.

Eskiçağda Lydia bölgesinin Aiolis ve Mysia bölgeleri ile olan sınırını Yunt Dağı oluşturmaktaydı. Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan en önemli antik merkez Aigai antik kentidir. Günümüze kadar elde edilen arkeolojik veriler ve sınır taşları, özellikle Hellenistik Dönemde, Yunt Dağı’nın önemli bir bölümünün Aigai kontrolünde olduğunu göstermektedir. W.M. Ramsay 1890 yılında yayınladığı kitabında, Aigai sınırlarının oldukça geniş olduğundan söz etmektedir.

 Yunt Dağı’nın önemli bir bölümünün de içinde yer aldığı Aiolis bölgesi Batı Anadolu kıyılarında, kabaca Gediz (Hermos) vadisi ile Bakırçay (Kaystros) arasında kalan bölgeyi ve Midilli (Lesbos) adasını içine alır. Aiolis bölgesinde yaşayan ve Hellencenin farklı bir lehçesini konuşan Aioller bölgeye, Yunanistan’ın kuzeyinden gelip yerleşmişlerdir. Boiotia ve Thesselia bölgelerinden gelip Anadolu’ya yerleşen bu göçmenler, geleneğe göre Batı Anadolu kıyılarına MÖ 11. yüzyılın ikinci yarısında gelmişlerdir

Bu açıklamalar Aigai Antik Kenti kazılarını sürdürmekte olan  Aigai Antik Kenti Tarihçesi || Aigai Kazısı Resmi Web Sitesi’nde yer alıyor.

Mekanı Araştırmacı – Yazar Naci Yengin ve Saruhanlı eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık ile gezdik.

Aldığım bilgiler ve bende oluşan kanaate göre Aigai kentinin sakinleri yurtlarını terketmek zorunda kalmış bir kavim. Özellikle Midilli adası ve Yunanistanı terketmek ve Anadoluya göçetmek zorunda kalmış bir topluluk… Zaten Ege bölgesinde  “Denizden gelme” bir çok aile olduğu biliniyor.

Kenti Yund Dağının üstüne kurmaları da işgal ve saldırılardan biraz da olsa kurtulmak adına bunu yapmış olabilirler diye beni düşündürdü.

Tarihçi- Yazar Mustafa Uçar Lidyalıların  Persler tarafından yokedilmesinin altında “Lidyalıların  gelişim için yaptıkları ulaşım yollarının felaketlerine sebeb olduğunu” söyler.

Birbirinden etkilenmiş Lidyalılara göre; Aigai kenti sakinlerinin dağlık alanda olmasının katkısı onları Pers saldırılarından korumuş olabilir. Deniz kenarı yerine dağlık bölgeye yerleşmelerinin bir sebebi de sahili gözetleyebiliyor olması ihtimaller arasında…

Bölgeyi gezince bende oluşan kanaatleri sıralayayım

  • Aigai’ler çağlarına göre çok gelişmiş bir millet. İşledikleri taşlar her biri bir sanat eseri.
  • 150 kişilik bir meclise sahipler. Bu bir anlamda demokrasininin ilk filizlerinin görüldüğünü söyleyebiliriz. Her ne kadar krala danışmanlık yapacak bir meclis kurmuş olsalar da çok sesliği başlatmışlar.
  • Çalışkanmışlar. Pazar yerinden şehrin her tarafına çok özel binalar yapmışlar. Agora, Tiyatro binası, Meclis binası gerçekten taş işlemeciliği adına enteresan örnekler
  • Kentliler şehri dağın üstüne kurmak ve çevresini kale duvarlarıyla çevirmekle güvenlik sorununu çözmüşler. Yerleştikleri yer kolay kolay saldırı düzenlenebilecek bir coğrafya değil.
  • Lidyalılar ve diğer göçebe kavimler gibi barışçıl yaşamışlar. Bir süre hristiyanlığın etkisine de girmişler. Ne varki yerleri ve yurtlarını terketmeleri saldırı sonucu değil büyük bir depremle olmuş

Yapılması gerekenler

*Öncelikle Manisa şehir merkeinden itibaren tabelalara giren Aigai Antik kentinin yolunun bir an önce yapılması gerekir.

*Kentin rahatça gezilebilmesi için  belki bazı bölgeleri es geçerek bir gezi güzergahı oluşturulmalı.

*Daha çok bilgi veren tabela ve benzeri elementlerden istifade edilmeli.

* Yapılacak bir kısa film ile Aigai Antik Kenti tanıtılmalı ve  gelenler önce bu bilgilendirme ile karşılanmalı.

*Kazı bölgeleri halkın gezi güzergahının dışına çıkarılmalı.

 

Manisa için çok değerli olduğuna inandığım bölgeye bir süre önce yeni vali ziyaret etmiş. Etkisi çok olmamış ki yollarda yapılan asfaltlar bile üstünkörü…

Son sözüm şu;

Böyle bir antik kente sahip olan Manisa burayı daha ziyaret edilebilir hale getirmeli. Bu şehir Efes’ten geri kalır bir tarihi eser değil.

 

 

Biden kazandı zor günler kapıda

Yazılar içinde tarafından yazıldı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59’uncu başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden  kazandı. Amerikan CNN kanalı ve AP ajansı verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut başkan Donald Trump’ı Pensilvanya eyaletinde yenerek ipi göğüsledi. Mahkemeye gitmesi beklenen sonuçlarla ilgili şimdiden 273 delegeye ulaşan Biden  artık

 

ABD’nin 46. Başkanı…

 

Çok enteresan

Türkiye’den Biden’ı ilk kutlayan kişi de ana muhalefet CHP’nin  lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Seçimle yenemediği Recep Tayyip Erdoğan’ı Biden’ın desteği ve gücü ve kurulacak kumpaslarla yeneceğine inandırılmışsa yazık.

 

Biden ABD’nin çok eskilerinde kolları olan bir eleman.

 

12 Eylül döneminde Türkiye’ye gelen ve iktidar ve muhalefet liderleri Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel ile de sıkı görüşmeler yapan Biden şimdi 77 yaşında.  Barak Obama’nın yardımcılığını da yapan  ve her kriz anında Türkiye’ye gönderilen Biden

Biden’ın da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve 8 ay önce yapılmış bir konuşma olduğu deklare edilen “Türkiye’de muhalefeti örgütleyerek Erdoğan’ı indirmek istiyoruz” diyebilen pervasız bir Türkiye ve Erdoğan düşmanı.

Biden artık yaşlı.

Dolayısıyle ülkeyi yardımcısı Kamala Harris yönetecek. 

Kamala Harris ise tescilli Türk düşmanı.

Meclise sunduğu soykırım tasarısı Trump’dan dönmüştü.

Her ne kadar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu “İlişkilerimiz değişmez. Devlet ilişkileri sabahtan akşama değişmez” de se de  Türkiye ve Erdoğan kabinesi müteyakkız olmak zorunda.

Barak Obama zamanında Türkiye’ye karşı kurulan kumpasların bir kat fazlası Kamala Harris’in yönettiği sistem tarafından Türkiye’ye karşı kurulmaya çalışacaktır.

Seçimden önce  “Trump’mı Biden mi?” diye fikrimi soranlara “Trump kazansın isterim” demiştim.

Çünkü

Trump ile bir çok meseleyi görüşmüş, bazılarını çözmüş bazıları hakkında da belli bir noktada müzakere ediyor idik.

En azından Trump Türkiye’ye “sömürge ülke” muamelesi yapmaktan vazgeçmişti.

Şimdi;

Biden ve Kamala Harris ile mücadeleye yeniden başlayacak gibi görünüyoruz. Çünkü bu şahsiyetler ABD’nin Türkiye’ye eski bakışını temsil ediyorlar.

Türkiye’yi yine zor günler beklemektedir.

yukarı git