Allah’ın emri ADALET… Herkes için

Yazılar içinde tarafından yazıldı

 

Cuma Hutbeleri 2009 dan beri tek merkezden hazırlanıyor.

Ya Diyanet İşleriBaşkanlığı ya da Müftülüklerin kurduğu Hutbe Komisyonları’nda görüşülen, onaylanan Hutbe örnekleri Diyanet’in ilgili Kuruluna sunuluyor. Burada onaaylanan Hutbe’ler Diyanetin sitesinden İmamlara ulaştırılıyor ve İmamlar bu hutbeleri okuyor.

İyi veya kötü diyenleriniz olabilir.

Ben Araf’tayım.

Hazır Hutbe imamların yan gelip yatmasına sebeb oluyor.

İmam efendi hiç değilse Cuma hutbesi için biraz kitap karıştırıyor ve hazırlık yapıyordu.

Biraz da olsa okuyordu. Bilgilerini yeniliyordu.

Şimdi ise internette Hutbe hazır

Biraz tembelliğe sebeb oldu mu acaba?

Bu meselenin başlangıcında çok yanlışlar da yapıldı. Bir çok Camide Diyanet’in Hutbesini okumayan Hatip’ler kovuşturmaya tabi tutuldu. Hatta Maltepe’de tanıdığım bildiğim bir Cihat Hoca vardı. Vaktim olduğunda sadece Hutbesini dinlemek için Maltepe’ye giderdim. Dersine çok iyi çalışırdı. Çok da güzel hatipti.

Diyanet’in hutbesini okumuyor diye Diyanet buraya iki müftüden oluşan bir komisyon gönderdi. Komisyon Cihat hoca’nın Diyanet’in hubesini okumadığını kayıt altına aldılar ve bağlı olduğu müftülük aracılığıyla Cihat hoca’yı sorguladılar ve kendisine ceza verdiler.

Cihat hoca da emekliliğini istemek zorunda kaldı.

2010 senesinde bu hutbelerden birini hazırlayan ve hutbesi tüm Türkiye’de okunan bendeniz Fakir yine de imam hatiplere serbestlik verilmesinden ve onların kendilerini geliştirmesinden yanayım.

Bu mesele nereden çıktı dediğiniz duyar gibiyim.

Şuradan

Bu hafta Cuma hıtbesinde şunlar okundu.

Müslüman, eliyle, diliyle, kalbiyle, bütün varlığıyla kötülüğün her türlüsünün karşısında dimdik durabilen kimsedir.

Günümüzde iyilik, insanlığın gündeminde kötülük kadar yer almıyor.

Mümin, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişidir.

İnsanoğlu; heva ve hevesleri, hırs ve ihtiraslarıuğruna vicdan, adalet, hakkaniyet ve merhametini hızla kaybediyor.

Kendisinden başkasına iyiliği dokunmayan bir varlık haline dönüşüyor.

Asıl iyiliğin başkalarına yapılan iyilik olduğunu unutuyor.

Böylesi bir dünyada iyiliği hâkim kılmak, kötülüğe engel olmak idealine sahip biz müminlere çok önemli vazifeler düşüyor.

Durum ve şartlar ne olursa olsun bizler, bu dünyada hala iyi insanların olduğu inancını yaşatmalıyız.

Kötülüğün iyiliği mağlup etmesine asla göz yummamalıyız.

Unutmamalıyız ki; dünya ve ahiret mutluluğu, iyiliğe hizmet etmekten, kötülüğe set çekmekten geçer.”

Güzel şeyler, iyi tavsiyeler.

Ama

Neden

Bu Hutbe’yi okuyan Diyanet HUTBE komisyonu her Hutbe’nin hıtamında okunan Kur’an ayetlerini gündeme almaz.

O ayetler “ALLAH SİZE ADALETLİ OLMAYI, İHSAN’I YAKIN AKRABAYA YARDIM ETMEYİ VE KÖTÜLÜKLERDEN SAKINMAYI EMREDER” mealindedir.

Yani ilk emir “ADALETLİ OLMAK”tır

Evet

ADALET

Herkesten herkes için

Başta da yöneticiler

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

*